Προφίλ

Η ExpertCare εκπροσωπεί και συνεργάζεται με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας. Η επιλογή τους γίνεται με βάση τρία κριτήρια:

  1. την καινοτομία των προϊόντων
  2. την αποτελεσματικότητά τους
  3. τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους

Έτσι, προσπαθούμε να εξασφαλίζουμε πιο αποτελεσματικές συνεργασίες, με στρατηγικό σχεδιασμό και υψηλά πρότυπα ποιότητας προϊόντων αλλά και εξυπηρέτησης του πελάτη - ασθενή.

Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν στην πραγματοποίηση μείζονος σημασίας εμπορικών συμφωνιών με εταιρείες και οίκους του εσωτερικού και του εξωτερικού, πάντα με γνώμονα τα υψηλά πρότυπα της ηθικής και της ποιότητας που ακολουθούμε χωρίς συμβιβασμούς.

Όραμα

Η ExpertCare έχει σαν όραμα να προάγει την καλύτερη ποιότητα ζωής και τη διαφύλαξη της υγείας των ανθρώπων.

Η επιτυχημένη αντιμετώπιση του ασθενή από τον επαγγελματία υγείας προϋποθέτει την καλή προετοιμασία ενός αποτελεσματικού σχεδίου θεραπείας. Η υποστήριξη ενός τέτοιου σχεδίου, ωστόσο, πρέπει να συμπληρώνεται από τα κατάλληλα σκευάσματα (διαγνωστικά, φαρμακευτικά, ιατροτεχνολογικά κ.λπ.). Έτσι, θα επιτευχθεί μία ολοκληρωμένη πρόταση για πρόβλημα του ασθενή.

Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη. Η ενημέρωση του κόσμου και η παροχή των σκευασμάτων και κυρίως των μηχανικών μέσων που την προασπίζουν, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του οράματος της ExpertCare.

Στόχος

Η ExpertCare έχει σαν στόχο την καθιέρωσή της στην αγορά, ως ένας αξιόπιστος συνεργάτης των επαγγελματιών υγείας. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα πρέπει να πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:

  1. Αξιοποίηση όλων των επιχειρηματικών ευκαιριών
  2. Συνεχής ανάπτυξη της εκπροσώπησης εταιρειών του χώρου
  3. Συνεχής προσπάθεια βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών
  4. Επιλογή προϊόντων βάσει αυστηρών κριτηρίων
  5. Προάσπιση της υγείας

Τι πρέπει να κάνω για να είμαι υγιής;

Καλή Διατροφή...

"Tροφή να είναι το φάρμακο σου και το φάρμακο σου να είναι η τροφή σου."

(Ιπποκράτης, Έλληνας Γιατρός)

Περισσότερη Άσκηση...

"Το ανθρώπινο σώμα είναι η καλύτερη εικόνα της ανθρώπινης ψυχής."

(Wittgenstein, Αυστριακός Φιλόσοφος)

Τακτικός Έλεγχος...

"Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία."

(Έρασμος, Ολλανδός Ουμανιστής)

Καλή Ψυχολογία...

"Αποφάσισα να είμαι ευτυχισμένος επειδή κάνει καλό στην υγεία."

(Βολταίρος, Γάλλος Φιλόσοφος)